Bachbloesem

Wat is het?

Bach Bloesemtherapie is een holistische geneeswijze ontwikkeld door de Engelse arts dr. Edward Bach gebaseerd op 38 remedies die bestaan uit natuurlijke ingrediënten. Het gaat om aftreksels van bloemen en planten, bomen of struiken, geconserveerd met brandy. De enige uitzondering hierop is Rock Water. Bach Bloesem Remedies worden ingezet om bepaalde verstoorde emoties in balans te brengen. Doordat deze remedies er bij helpen om het (natuurlijk) evenwicht weer te herstellen, is er geen sprake van verergering of onderdrukking van emoties en/of gedrag. Mede daarom kunnen deze remedies ook naast allopatische of homeopatische medicatie gegeven worden.


Hoe werkt het?

Bach Bloesems werken direct in op de energievelden van het levend wezen. Elke emotie of gemoedstoestand heeft een bepaald trillingsniveau. Ook de ingrediënten van de Bloesems hebben een bepaald trillingsniveau. Wanneer een bepaalde emotie een blokkade heeft opgeworden in het lichaam kan de natuur haar werk niet meer doen en kunnen er diverse lichamelijke en psychische klachten ontstaan. (Het trillingsniveau van de) Remedies ondersteunen het proces om deze blokkade te doorbreken en daarmee de balans weer te herstellen.Voor wie?

Bach Bloesem remedies zijn te gebruiken bij mensen, dieren en planten.Wanneer?

De remedies kunnen ingezet worden bij een verscheidenheid aan klachten of zelfs preventief. Hierbij valt te denken aan: angst, agressie, dominantie, onzindelijkheid, trauma en veranderingen van omstandigheden. Preventief zijn de remedies te gebruiken bijvoorbeeld voorafgaand aan een verhuizing of herplaatsing van een dier.

Er dient wel opgemerkt te worden dat de remedies géén vervanging zijn van de reguliere geneeskunde. Wanneer er sprake is van een ziektegeval, consultuur dan eerst een (dieren)arts. De remedies kunnen vervolgens helpen om het genezingsproces te ondersteunen. Wanneer er sprake is van gedragsproblemen (bij bijvoorbeeld honden), wordt naast de remedies geadviseerd om actief het probleem door middel van training aan te pakken.Consult

Om de juiste combinatie van remedies vast te stellen, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar alle factoren die van belang zijn in verband met het gedrag en emoties van de mens en/of het dier. Daarom vindt er allereerst een uitgebreid vraaggesprek plaats. Vervolgens zal worden bekeken welke druppels geschikt zijn en kunnen de druppels meestal meteen worden meegegeven.


De kosten voor een consult zijn � 25,-. Dit is inclusief een uitgebreide intake en het eerste flesje. Vervolgflesjes kosten � 5,- per stuk.

Wanneer er vragen zijn of je wilt een afspraak maken voor een consult, kunt u een mail sturen naar: zwaagstraesther@gmail.com